Ouderraad

Ouderraad

Algemene informatie

De ouderraad zorgt ervoor dat er leuke dingen voor de kinderen worden georganiseerd. Dit wordt betaald van de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt beheerd en uitgegeven door de ouderraad. 

We organiseren:

  • Het sinterklaasfeest en cadeaus voor alle kinderen.
  • Limonade tijdens knutselmiddagen.
  • Het kerstfeest.
  • Het lenteontbijt in de klas.
  • Excursies met de klas, bijvoorbeeld naar de Hoep of Zorgvrij.
  • Sportactiviteiten, zoals voetbal-, en tennistoernooien.
  • Schoolreis. Hiervoor hebben we nog een aparte bijdrage nodig, omdat een schoolreisje veel geld kost.
  • Kamp groep 8. Ook hiervoor is een extra bijdrage van de ouders van groep 8 leerlingen nodig.

Nieuwsgierig geworden? Elke vergadering is open, dat wil zeggen: iedereen is welkom. In de nieuwsbrief staat de datum vermeld wanneer er een vergadering is.

Wij staan open voor vragen en suggesties, dat kan per mail: or@tweespan.net of kom naar ons toe, meestal staan er wel ouders op het schoolplein.

Samenstelling Ouderraad)    

Maaike Bronkhorst ( voorzitter)            

Linda Siegersma (penningmeester)                            

Simone Laamers  ( Notulist)                              

Thea Evers

Linda Klingeler                                    

Sandra Duin

Marije Vermeulen

Lisette Kolder