Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR).

In de MR houden 3 ouders en 3 personeelsleden vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de schoolleider voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat kan de schoolleider de verandering doorvoeren.

De MR kan ook zelf initiatief nemen en de schoolleider vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen.

De MR vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en zijn vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs). In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

De volgende ouders en teamleden maken deel uit van de MR.
• Nancy Doesburg
• Katinka Seeburger
• Rosanne Koersvelt
• Bernadette Hollander
• Marloes van den Eshof (wordt vervangen door Elien Sturk)
• Meryam El Bachiri

MR vergaderingen 2018:
• Maandag 4 september 19.30 uur
• Woensdag 10 oktober 19.30 uur
• Dinsdag 13 november 19.30 uur

Mr vergaderingen 2019:
• Dinsdag 15 januari 19.30 uur
• Maandag 11 maart 19.30 uur
• Woensdag 8 mei 19.30 uur
• Dinsdag 2 juli 19.30 uur

Voor vragen en/of mocht je interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan graag vooraf aanmelden per mail: MR@tweespan.net

Notulen schooljaar 2018-2019:

MR notulen 15-01-2019

Samenvatting notulen vergadering 13 november

MR samenvatting notulen 10 oktober 2018 (4)

Samenvatting notulen MR vergadering 4 september 2018

Samenvatting notulen MR vergadering 11 juli 2018