Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR).

In de MR houden 3 ouders en 3 personeelsleden vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de schoolleider voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat kan de schoolleider de verandering doorvoeren.

De MR kan ook zelf initiatief nemen en de schoolleider vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen.

De MR vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en zijn vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs). In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

De volgende ouders en teamleden maken deel uit van de MR.

  • Tomas Kippersluis (ouder/voorzitter)
  • Nancy Doesburg (ouder)
  • Katinka Seeburger (ouder)
  • Bernadette Hollander (leerkracht)
  • Meryam El Bachiri (leerkracht)
  • Elien Sturk (leerkracht)

MR vergaderingen 2019/2020:
Maandag 14 oktober (19.30)

Dinsdag 26 november (19.30)

Donderdag 16 januari (19.30)

Dinsdag 10 maart (19.30)

Woensdag 22 april (19.30)

Donderdag 18 juni

Voor vragen en/of mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan graag vooraf aanmelden per mail: mrdemarel@opoijmond.nl 

Notulen schooljaar 2019-20120                                                                                                                                                                           

Notulen MR september 2019

Notulen MR oktober 2019

 

Notulen schooljaar 2018-2019:

MR notulen 15-01-2019

Samenvatting notulen vergadering 13 november

MR samenvatting notulen 10 oktober 2018 (4)

Samenvatting notulen MR vergadering 4 september 2018

Samenvatting notulen MR vergadering 11 juli 2018