Aanmelding

Aanmelding

Wij zijn trots op wat we samen met Welschap bereikt hebben. Een mooi Kindcentrum waar samenwerking als vanzelfsprekend ervaren wordt met als doel een optimale ontwikkeling van het kind.

Onze kleinschaligheid is één van onze krachten. Kleinschaligheid houdt bij ons in dat de kinderen, de ouders, het team en de partners elkaar kennen en goed samenwerken. Onze kinderen en ouders worden gezien in hun talent en behoefte. Binnen ons kindcentrum wordt inhoudelijk nauw samengewerkt om te komen tot een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen. Spelen en leren sluiten daarbij op elkaar aan. Hierdoor wordt de overgang van opvang naar onderwijs zowel voor kinderen als voor ouders zo klein mogelijk gemaakt. Om dit waar te kunnen blijven maken zijn wij  samen met de medezeggenschapsraad bezig om te komen tot een een aanname beleid. Wij streven hierbij naar maximale groepsgrootte van 28 leerlingen waarbij bij tussentijdse instroom zorgvuldig afwegingen worden gemaakt om tot een goede keuze te komen. Wij werken niet met wachtlijsten voor kleuters, een tijdige aanmelding stellen wij op prijs, dit maakt het voor ons gemakkelijker de organisatie voor de volgende schooljaren goed te neer te zetten.

Bent u op zoek naar een fijne plek waar onderwijs en opvang als vanzelfsprekend worden gecombineerd? Wij leiden u graag rond door ons mooie gebouw. U kunt een kijkje nemen in de groepen waar de kinderen in een rustige omgeving heerlijk aan het spelen en werken zijn. 

Tijdens deze vrijblijvende rondleiding vertellen wij u over ons onderwijs, onze opvang en de begeleiding aan onze kinderen. U heeft dan ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

Wij maken graag een afspraak met u!

Telefonisch 0251-234444  of per email naar de schoolleider carla.oudegroen@opoijmond.nl