Team

Ons team

Wij beschikken over een enthousiast en betrokken onderwijsteam met veel ervaring. Naast de groepsleerkrachten beschikken wij over een vakleerkracht gym en meerdere onderwijsassistenten. Wij besteden veel aandacht aan gezamenlijke nascholing. Het van en met elkaar leren staat centraal.

Naast hun werk als groepsleerkracht hebben alle leerkrachten een specialiteit waarmee zij hun collega’s ondersteunen.

 

Carla Oude Groen – Schoolleider

Aanwezig: dinsdag tot en met vrijdag

carla.oudegroen@opoijmond.nl

Nathalie van Bergen – lid management team (zorg en kwaliteit),  Intern Begeleider

Aanwezig: maandag en donderdag

nathalie.vanbergen@opoijmond.nl

Miranda Schoorl-Telleman – leerkracht groep 1/2B , rekencoördinator

Aanwezig: maandag en dinsdag

Leergroep: Rekenen

Werkgroep: Activiteiten

miranda.schoorl@opoijmond.nl

Marleen van der Aar – leerkracht groep 2/3 en groep 5, taal- spellingspecialist 

Aanwezig: woensdag tot en met vrijdag

Leergroep: Taal

Werkgroep: Activiteiten

marleen.vanderaar@opoijmond.nl

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marloes van den Eshof – Leerkracht groep 4,  gedragsspecialist

Aanwezig: woensdag tot en met vrijdag

Leergroep:  ICT en innovatie

Leergroep: Taal (internationalisering VVTO Engels)

Medezeggenschapsraad (MR)

marloes.vandeeshof@opoijmond.nl

Natasja Meijeringh – Leerkracht groep 4cultuurcoördinator

Aanwezig: maandag tot en met woensdag

Leergroep: Brede school en cultuur

natasja.meijeringh@opoijmond.nl

Gerda Blijsie – Leerkracht groep 5, leescoördinator

Aanwezig: maandag tot en met woensdag

Leergroep:  ICT en innovatie, (fotobeheer op de website)

Leergroep: Taal

Vertrouwenspersoon

gerda.blijsie@opoijmond.nl

Bernadette Hollander – leerkracht groep 6 en 8 , techniekcoördinator, bedrijfshulpverlener

Aanwezig: maandag en dinsdag 

Leergroep: Rekenen (specialiteit meerkunners)

Werkgroep: Activiteiten

Medezeggenschapsraad (MR)

bernadette.nikken@opoijmond.nl

Shelley Zandstra – Leerkracht groep 3, lid management team (onderwijsinhoudelijk), bedrijfshulpverlener

Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Leergroep: Gedrag

Werkgroep: Activiteiten

shelley.zandstra@opoijmond.nl

Annika van den Hoff – Leerkracht groep 1/2B, cultuurcoördinator

(momenteel met zwangerschapsverlof)

Aanwezig: woensdag tot en met vrijdag

Leergroep:  Brede school en cultuur

Leergroep: ICT en innovatie

annika.vantongeren@opoijmond.nl

 Meryam El Bachiri – leerkracht groep 8

Aanwezig: woensdag tot en met vrijdag

Medezeggenschapsraad (MR)

Leerlingenraad

Leergroep: Gedrag

meryam.elbachiri@opoijmond.nl

Karin van Kruistum – Leerkracht groep 6, lid management team( ICT) , ICT-coördinator, bedrijfshulpverlener, preventiemedewerker

Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Leergroep: ICT en innovatie (coördinator)

karin.vankruistum@opoijmond.nl

   
   
 

Paula Braunschweiger – leerkracht groep  1/2B

Aanwezig: woensdag tot en met vrijdag

Onze vaste invaller

paula.braunschweiger@opoijmond.nl

 

 

 

Erik Scholte –  leerkracht lichamelijke opvoeding groep 3 t/m 8

Aanwezig: dinsdag en vrijdag

erik.scholte@opoijmond.nl

 Leonie Stoel – leerkracht groep 7, coördinator onderwijsvernieuwing

Aanwezig: woensdag tot en met vrijdag

Leergroep: ICT en innovatie

leonie.stoel@opoijmond.nl

 Elien Sturk – leerkracht groep 2/3

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Leergroep: Gedrag

Werkgroep: Activiteiten

elien.sturk@opoijmond.nl

 

 Gea Vink – leerkracht groep 7,   verkeerscoördinator, gedragsspecialist

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Leergroep: Gedrag

gea.vink@opoijmond.nll

 

 Heske Denekamp – leerkracht groep 1/2A,  coördinator peuter /kleuterbouw, bedrijfshulpverlener

Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Leergroep: Taal (VVE, voor en vroegschoolse educatie)

Leergroep: ICT en innovatie

heske.denekamp@opoijmond.nl