Peuteropvang

PEUTEROPVANG

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder één speciale VVE groep. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen. Ook kunnen zij gebruiken maken van onze mooie ruime speelplaats, schooltuin en kleutergymzaal.

De leerkrachten van groep 1 t/m 3 werken samen met de pedagogisch medewerkers met een doorgaande lijn binnen het VVE programma (vroeg, voorschoolse educatie) nog beter te borgen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

www.welschapwelzijn.nl of stuur een mail naar kinderopvang@welschap.nl