Ons Onderwijs

In samenwerking met Welschap Heemskerk combineren wij onderwijs, opvang en vrije tijd. Alles onder één dak in een veilige omgeving voor uw kind. Samen leren, samen spelen, samen groeien!

Momenteel zijn wij bezig om te kijken in hoeverre wij het thematisch werken zoals dit nu al deels plaats vindt bij de peuters/kleuters en dit jaar voor het eerst ook in groep 3 verder te gaan vormgeven richting de bovenbouw.

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een leerstofjaarklassengroep met een vaste leerkracht (of 2). In de middag willen wij ons meer gaan richten op het thematisch werken waarbij zaakvakken, techniek, creatieve vakken, muziek, sport etc.. geïntegreerd worden in een thema waar kinderen volgens een circuitmodel mee aan de slag gaan.

Onze kinderen vormen straks de maatschappij in 2032. Welke vaardigheden zijn dan echt van belang?

Middels deze vorm van onderwijs en organisatie zijn kinderen meer betrokken en worden deze vaardigheden optimaal ontwikkelt.

Inspectie vh Onderwijs- 16.153- definitief rapport onderzoek Tweespan- 06-04-2016