Brede school

Brede schoolactiviteiten

Welschap Welzijn organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die kookt met groenten uit eigen tuin. Natuurlijk is er iedere woensdag de Spel-doe-middag en elke maand de Kinderdisco. Alle Zó-breed-activiteiten worden met aparte folders aangekondigd. Daarin staat ook hoe men zijn of haar kind kan inschrijven.
De brede schoolcoördinator is ieder donderdagmiddag op school aanwezig voor al uw vragen. U kunt bij haar ook terecht voor vragen over de buurt.

Nieuwe brochure Brede School september tot en met december 2019:
Flyer Marel

http://www.welschapwelzijn.nl/activiteiten/brede-schoolactiviteiten

 
Data kinderdisco 2019:
De kinderdisco verhuist met ingang van september tijdelijk naar:

Jongerencentrum Inside 54 in de Broekpolder.

Data: Vrijdag 20 september, 11 oktober, 8 november, 6 december