Brede school

Brede schoolactiviteiten

Welschap Welzijn organiseert in overleg  met obbs tweespan verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die kookt met groenten uit eigen tuin. Natuurlijk is er iedere woensdag de Spel-doe-middag en elke maand de Kinderdisco. Alle Zó-breed-activiteiten worden met aparte folders aangekondigd. Daarin staat ook hoe men zijn of haar kind kan inschrijven.
De brede schoolcoördinator is ieder donderdagmiddag op school aanwezig voor al uw vragen. U kunt bij haar ook terecht voor vragen over de buurt.

Nieuwe brochure Brede School
flyer jan 2019 – tweespan (1)
 

http://www.welschapwelzijn.nl/activiteiten/brede-schoolactiviteiten

 
Data kinderdisco 2019:
11 januari, 15 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni