Onze School

Tweespan ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, en activiteiten na school
De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peutersopvang aanbiedt voor onze school. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij werken als school nauw met hen samen, om een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

Wat is eigenlijk een IKC?

Visie
Samen spelen, samen leren, samen groeien
Basisschool Tweespan, peuteropvang de Karekiet, BSO Ratatouille, Welzijn en Brede School Heemskerk zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd. Voor ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zitten en dat hun kinderen school en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.
Wij zijn een kleinschalige moderne organisatie waar ICT continue een prominente plaats inneemt om onderwijs, opvang en de zorg voor onze leerlingen nog uitdagender en  adaptiever te maken. Daarnaast richten wij ons op het vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels aangeboden.  In onze schooltuin tuinieren de kinderen en tijdens de naschoolse activiteiten wordt er ook nog eens  heerlijk gekookt met groenten uit eigen tuin.
Beter onderwijs met ondersteuning van nieuwe media, ruime aandacht voor internationalisering en de natuur.

Bij ons is onderwijs gewoon leuk!

In de week van het openbaar onderwijs van 19 t/m 23 maart organiseren wij twee keer een open les op dinsdag en donderdagochtend. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om van 8.30 uur tot 9.00 uur een les bij te wonen in één van onze groepen. Daarnaast is een ieder die belangstelling heeft in ons “kindcentrum in ontwikkeling” van harte welkom om deze week bij ons binnen te kijken. Een afspraak maken is niet nodig de deur staat open! Wilt u een rondleiding of kent u iemand die interesse heeft? Onze leerlingen van groep 8 leiden u graag rond.

Schooltijden

Alle groepen hebben bij ons gelijke schooltijden:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij van 8.30uur tot 14.30uur naar school

Alle leerlingen lunchen op school in een pauze van 3 kwartier.

Op woensdag gaan wij van 8.30uur tot 12.15uur naar school. De leerlingen lunchen dan thuis of op de naschoolse opvang

BSO (voor-en naschoolse opvang) 7.30uur tot 18.30uur
Peuteropvang ma t/m vr 8.45uur tot 12.00uur
Meer informatie
www.welschap.nl

NB: Voorschoolse opvang (met of zonder ontbijt) betreft een pilot die van start gaat in maart 2018 bij voldoende aanmeldingen.