Ons kindcentrum

Tweespan ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.
De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peutersopvang aanbiedt voor onze school. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij willen een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

Wat is eigenlijk een IKC?

Visie
Samen spelen, samen leren, samen groeien.
Basisschool Tweespan, peuteropvang de Karekiet, BSO Ratatouille, Welzijn en Brede School Heemskerk zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd. Voor ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zitten en dat hun kinderen school en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.
Wij zijn een kleinschalige moderne organisatie waar ICT continue een prominente plaats inneemt om onderwijs, opvang en de zorg voor onze leerlingen nog uitdagender en adaptiever te maken. Daarnaast richten wij ons op het vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels aangeboden.  In onze schooltuin tuinieren de kinderen en tijdens de naschoolse activiteiten wordt er ook nog eens heerlijk gekookt met groenten uit eigen tuin.
Beter onderwijs met ondersteuning van nieuwe media, ruime aandacht voor internationalisering en de natuur.

Bij ons is onderwijs en opvang gewoon leuk!

Schooltijden

Alle groepen hebben bij ons gelijke schooltijden:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school

Alle leerlingen lunchen op school in een pauze van 3 kwartier.

Op woensdag gaan wij van 8.30 uur tot 12.15 uur naar school. De leerlingen lunchen dan thuis of op de naschoolse opvang

BSO (voor-en naschoolse opvang) 7.30 uur tot 18.30 uur
Peuteropvang ma t/m vr 8.45 uur tot 12.00 uur
Meer informatie: www.welschap.nl.